Hospodářské instituce

 

Strana:   1 2

Asociace zkušebních komisařů řidičů

Dobrovolné sdružení zkušebních komisařů řidičů. Cílem je sdružovat ZK za účelem růstu jejich odborné a morální úrovně, spolupracovat se státními i nestátními orgány a organizacemi při tvorbě legislativy v oblasti dopravy, zvláště v oblasti získávání odborné způsobilosti k řízení vozidel.

Dunajská 170/25, Brno (Starý Lískovec)

Asociace znalců a odhadců České republiky

Sdružení soudních znalců různách oborů. Hlavní náplní je trvalé zvyšování odborné úrovně členů, pořádání školení, sympozií, konferenc...

Údolní 244/53, Brno (Brno-střed-Stránice)

Česká lékařská komora, okresní sdružení lékařů Brno - město

Komora poskytuje poradenství a zajišťuje vzdělávací akce a semináře.

Příkop 843/4, Brno (Brno-střed-Zábrdovice)

Českomoravské sdružení pro zemní plyn

ČMSZP je dobrovolné občanské sdružení, jehož hlavním cílem je podpora společných zájmů členů sdružení při racionálním, bezpečném a ekologickém využívání zemního plynu, s důrazem na poskytování kvalitních služeb směřujících k uspokojování potřeb stávajících a budoucích uživatelů zemního plynu

Plynárenská 499/1, Brno (Brno-střed-Zábrdovice)

Komora patentových zástupců

Komora je garantem profesní zdatnosti patentových zástupců a vydává jim osvědčení pro výkon činnosti. Plní dvojí úlohu: jednak chrání a prosazuj...

Gorkého 2/12, Brno (Brno-střed-Veveří)

Mezinárodní obchodní sdružení

Cílem tohoto sdružení je spojit zahraniční podnikatele a vedoucí pracovníky žijící a pracující na Moravě a mezinárodně orientované Čechy, a vytvořit tak otevřenou platformu pro rozvoj mezinárodních kontaktů.

Jaselská 202/19, Brno (Brno-střed-Veveří)

Cyklisté vítáni

Zavedení národní certifikace pro zlepšování kvality služeb cestovního ruchu pro skupinu cyklistů a cykloturistů.

Údolní 567/33, Brno (Brno-Město)

Asociace zemědělské a lesnické techniky

Asociace provozuje internetový server, na kterém poskytuje mnoho imformací a rad ze zemědělského a lesnického oboru.

Šumavská 524/31, Brno (Brno-střed-Veveří)

Sdružení soukromých gynekologů České republiky

Posláním Sdružení je sdružovat soukromé gynekology za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů.

Orlí 492/18, Brno (Brno-Město)

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Brno - venkov

Zemědělský svaz je sdružení zemědělských společností, zemědělských a odbytových družstev, zemědělců a dalších podnikatelů, jejichž podnikání je zaměřeno na zemědělství.

Kotlářská 902/53, Brno (Brno-střed-Veveří)

Vinařský fond

Fond podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství. Vinařský fond pracuje na obdobné bázi jako organizace v ostatních vinařských zemích Evropy.

Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

Česká společnost pro ortopedii a traumatologii

Základním cílem a posláním ČSOT je trvalý rozvoj ortopedického a traumatologického oboru, a to jak po stránce obecné, tak i po stránce vědecké.

Jihlavská 340/20, Brno (Bohunice)

Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska

Prace v oboru uměleckého kovářství.

Bednářova 565/20, Brno (Brno-jih-Horní Heršpice)

BANNO - Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

Asociace vyhledává a spolupracuje s odborníky a organizacemi sloužící k naplňování cílů organizace a organizuje společné semináře, vástavy a prezentace.

Kounicova 944/3, Brno (Brno-střed-Veveří)

Klastr českých nábytkářů, družstvo

Zúčastněné společnosti si navzájem konkurují, ale současně jsou nuceny řešit řadu obdobných problémů (vzdělávání zaměstnanců, přístup k...

Kozí 26/4, Brno (Brno-Město)

Okresní agrární komora pro okresy Brno-město a Brno-venkov

Podpora podnikatalů a firem v oblasti zemědělství, potřevinářství a lesnictví.

Kotlářská 902/53, Brno (Brno-střed-Veveří)

Spolek poradců v ekologickém zemědělství České republiky o.s.

Jsme občanským sdružením odborníků v oblasti ekologického zemědělství. Jako jediná organizace v ČR, která je nezávislá, sdržujeme poradce, výzk...

Kotlářská 902/53, Brno (Brno-střed-Veveří)

Společnost pro podporu dobrého vína

Společnost pro podporu dobrého vína je nekomerčním sdružením zaregistrovaným v dubnu 1999 s cílem podpořit dobré vinaře a vyzvednout nadprůměrná ...

Wurmova 601/16, Brno (Brno-střed-Stránice)

Svaz podnikatelek České republiky

Našim cílem je zlepšit stávající podporu nejen zkušeným podnikatelkám a podnikatelům , ale samozřejmě i těm, kdo uvažují o začátku podnikání.

Dvořákova 44/14, Brno (Brno-Město)

Sdružení knihoven ČR

1.Cílem Sdružení je dále rozvoj duchovních hodnot ve vztahu k zabezpečení demokratického přístupu informací uložených v knihovních fondech odborných a vědeckých knihoven.

Kounicova 156/65a, Brno (Brno-střed-Veveří)

Společenstvo pekařů Moravy a Slezska

Členy jsou pekaři Moravy a Slezska, společenstvo zastupuje a hájí jejich společné zájmy.

Příkop 843/4, Brno (Brno-střed-Zábrdovice)

Společenstvo cukrářů České republiky

Sdružení 1600 cukráren ČR. společenstvo zajišťuje odborná školení a vydává odborný časopis.

Příkop 843/4, Brno (Brno-střed-Zábrdovice)

Československá biologická společnost

Věděcká společnost při ČAV. Pořádání přednášek, schůzí a seminářů. Vydávání zpravodaje.

Tomešova 571/12, Brno (Staré Brno)

Česká komora klasické homeopatie

Česká komora klasické homeopatie vznikla roce 1992 nejprve jako nadace zabývající se podporou homeopatie v celé ČR. Od roku 1998 se začala Česká komo...

Bratislavská 183/2, Brno (Brno-střed-Zábrdovice)

Česká kardiologická společnost

Česká kardiologická společnost (ČKS) je dobrovolnou odbornou medicínskou organizací, která rozvíjí obor kardiologie. Sdružuje lékaře, vysokoškolá...

Pekařská 962/72, Brno

Český svaz stavebních inženýrů oblastní pobočka Brno

Český svaz stavebních inženýrů pravidelně seznamuje své členy s nejnovějšími trendy v oblasti investiční výstavby a prostřednictvím celoživotn...

Vrchlického sad 1962/2, Brno (Brno-střed-Černá Pole)

Exekutorská komora České republiky

Provádění exekutorských činností a exekutorské zkoušky.

Husova 255/8, Brno (Brno-Město)

Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska

Unie je dobrovolný profesní odborový svaz sdružující vyšší, střední a nižší zdravotnické pracovníky. Je politicky, ekonomicky a organizačně nezávislá na politických stranách, orgánech státní moci a správy a všech ostatních organizacích.

Benešova 612/22, Brno (Brno-Město)

Spektroskopická společnost Jana Marca Marci

Společnost je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie, příp. právnických osob, zabývajících se vědeckou a aplikační činností v tomto oboru, sdružených ke společné činnosti.

Kotlářská 267/2, Brno (Brno-střed-Veveří)

Svaz sléváren České republiky

Svaz sléváren České republiky sdružuje slévárny, modelárny, obchodní organizace, výzkumné a projektové organizace a školy se slévárenským zaměřením. Je zaměstnavatelskou a profesní organizací a je členem Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Technická 2896/2, Brno (Královo Pole)

Česká slévárenská společnost

Jedná se o sdružení samostatné dobrovolné nezávislé nepolitické zájmové odborné vzdělávací a výchovné. Společnost iniciuje, případně sama po...

Divadelní 614/6, P.O.Box 134, Brno (Brno-Město)

Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky

Asociace je akreditovaným profesním sdružením k výchově a odbornému vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Odborné aktivity asociace jsou určeny všem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, zejména pak pro malé a střední firmy.

Koliště 1909/7, Brno (Brno-střed-Černá Pole)

Česká společnost pro ocelové konstrukce

Členy jsou výrobci ocelových konstrukcí.

Skořepka 366/4, Brno (Brno-střed-Trnitá)

AGAPO

Vznikli jsme v roce 2004 proto, abychom pomáhali lidem znevýhodněným při hledání a udržení práce.

Cejl 33/68, Brno (Brno-sever-Zábrdovice)

Komora podniků komerční bezpečnosti brněnského regionu

Vytváření optimálních podmínek pro dynamický rozvoj podnikání v oblasti komerční bezpečnosti, zlepšení vzájemné komunikace mezi jednotlivými soukromými bezpečnostními službami a hájení společných zájmů jejich členů.

Koliště 13, Brno (Brno-střed-Černá Pole)

Notářská komora v Brně

Komora dohlíží na správné vedení notářských úřadů, na jejich činnost a etiskou úroveň. zároveň notáře školí a zajišťuje notářské zkoušky.

Kobližná 47/19, Brno (Brno-Město)

Okresní hospodářská komora Brno-venkov

Komora slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů svých členů. Komora v rámci své působnosti zejména poskytuje por...

Nové sady 946/30, Brno (Staré Brno)

Asociace výstavářských firem

AVF je profesním sdružením výstavářských firem v ČR, které se zabývají návrhy a realizací veletržních a výstavních stánků a expozic. Členy asociace jsou významné firmy působící v tomto oboru.

Fišova 424/28, Brno (Brno-sever-Černá Pole)

Společnost pro Fair Trade

Organizace přednášek a seminářů.

Kounicova 299/42, Brno (Brno-střed-Veveří)

Asociace modelových agentur - AAM

Podporuje činnsoti jednotlivých modelových agentur.

Veselá 199/5, Brno (Brno-Město)

 
 

Vyfiltrovat z výsledků jen města:

 
 
 
 

Strana:   1 2

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?