Státní organizace a úřady

 

Strana:   1 2

Sdružení rozhodců, s.r.o.

Sdružení rozhodců se zabývá organizací a realizací rozhodčího řízení, které je plnohodnotnou alternativou k soudnímu procesu, pomáhá věřitelům proti dlužníkům. Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodnutí, které má účinky pravomocného soudního rozsudku.

Příkop 834/8, Brno-Zábrdovice

Obecní policie Nosislav

Obecní policie zabezpečující místní záležitosti veřejného pořádku.

Městečko 68, Nosislav

Městská policie Modřice

Městská policie zabezpečující místní záležitosti veřejného pořádku.

náměstí Svobody 90, Modřice

Městská policie Rosice (pobočka Rosice)

Městská policie zabezpečující místní záležitosti veřejného pořádku.

Žerotínovo náměstí 1, Rosice

Městská policie Židlochovice

Městská policie zabezpečující místní záležitosti veřejného pořádku.

Komenského 38, Židlochovice

Městská policie Oslavany

Městská policie zabezpečující místní záležitosti veřejného pořádku.

náměstí 13. prosince 51/2, Oslavany

Městská policie Šlapanice

Městská policie zabezpečující místní záležitosti veřejného pořádku.

Nádražní 1178/7, Šlapanice

Městská policie Újezd u Brna

Městská policie zabezpečující místní záležitosti veřejného pořádku.

Komenského 107, Újezd u Brna

Městská policie Ivančice

Městská policie zabezpečující místní záležitosti veřejného pořádku.

Palackého náměstí 1013/12, Ivančice

Městská policie Pozořice

Městská policie zabezpečující místní záležitosti veřejného pořádku.

Na Městečku 247, Pozořice

Živnostenský úřad Rosice

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík.

Palackého nám. 13, Rosice

Živnostenský úřad Rosice

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík.

Palackého nám. 13, Rosice

Úřad práce Brno - venkov

Nabídka pomoci pro lidi hledající zaměstnání.

Šujanovo náměstí 302/3, Brno

Živnostenský úřad Ivančice

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese či pozastavení živnosti. Vede živnostenský rejstřík.

Palackého náměstí 196/6, Ivančice

Živnostenský úřad Tišnov

Živnostenský úřad.

nám. Míru 346, Tišnov

Živnostenský úřad Tišnov

Živnostenský úřad.

nám. Míru 346, Tišnov

Živnostenský úřad Židlochovice

Živnostenský úřad.

Nádražní 750, Židlochovice

Živnostenský úřad Židlochovice

Živnostenský úřad.

Nádražní 750, Židlochovice

Živnostenský úřad Kuřim

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík.

Jungmannova 968, Kuřim

Živnostenský úřad Kuřim

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík.

Jungmannova 968, Kuřim

Policie ČR - Územní odbory Brno - Venkov

Vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Rybářská 714/17, Brno (Staré Brno)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur a v oblasti živočišné produkce.

Hroznová 63/2, Brno (Brno-střed-Pisárky)

Městský soud v Brně

Spravedlnost a soudnictví.

Polní 994/39, Brno (Brno-Město)

Krajský soud v Brně

Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Rooseveltova 648/16, Brno (Brno-Město)

Ústavní soud České republiky

Ochrana práv vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky.

Joštova 625/8, Brno (Brno-Město)

Nejvyšší soud ČR

Soudní orgán a vrchol soudní soustavy ve věcech patřících do působnosti soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud.

Burešova 571/20, Brno (Brno-střed-Veveří)

Policie ČR - Územní odbory Brno

Vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Cejl 474/4, Brno (Brno-střed-Zábrdovice)

Ředitelství Městské policie Brno

Městská policie pro místní záležitosti veřejného pořádku.

Štefánikova 112/43, Brno (Královo Pole-Ponava)

Finanční ředitelství v Brně

Řídíme finanční úřady, vykonáváme správu daní, provádíme finanční revize, cenovou kontrolu, řízení o přestupcích a přezkoumávají rozhodnutí příslušných finančních úřadů.

náměstí Svobody 98/4, Brno (Brno-Město)

Úřad práce Brno - město

Pomoc pri hledaní volnych pracovních míst.

Křenová 111/25, Brno (Brno-střed-Trnitá)

Nejvyšší státní zastupitelství Brno

Realizace práv státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Jezuitská 585/4, Brno (Brno-Město)

Nejvyšší správní soud

Soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví.

Moravské náměstí 611/6, Brno (Brno-Město)

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

Instituce pro zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Palackého třída 1309/174, Brno (Řečkovice a Mokrá Hora)

Obecní policie Bílovice nad Svitavou

Obecní policie zabezpečující místní záležitosti veřejného pořádku.

Žižkova 49, Bílovice nad Svitavou

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Vydávání rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení a zrušení a vede evidence registrovaných léčivých přípravků.

Hudcova 83/56, Brno (Medlánky)

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce

Provoz předstihových a záchranných výzkumů.

Kaloudova 1321/30, Brno (Brno-sever)

Klub vodního motorismu Morava

Správa vodních toků a nádrží. Vodní motorismus, lodě, kursy VMP a VRP.

Ukrajinská 678/2, Brno (Bohunice)

Povodí Moravy, s.p.

Správa povodí.

Dřevařská 932/11, Brno (Brno-střed-Veveří)

Okresní soud Brno - venkov

Občanskoprávní a trestní věci v prvním stupni.

Příkop 818/11, Brno (Brno-střed-Zábrdovice)

Krajské státní zastupitelství Brno

Realizace práv státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Mozartova 18/3, Brno (Brno-Město)

 
 

Vyfiltrovat z výsledků jen města:

 
 
 
 

Strana:   1 2

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?