Soudnictví

 

Sdružení rozhodců, s.r.o.

Sdružení rozhodců se zabývá organizací a realizací rozhodčího řízení, které je plnohodnotnou alternativou k soudnímu procesu, pomáhá věřitelům proti dlužníkům. Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodnutí, které má účinky pravomocného soudního rozsudku.

Příkop 834/8, Brno-Zábrdovice

Nejvyšší soud ČR

Soudní orgán a vrchol soudní soustavy ve věcech patřících do působnosti soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud.

Burešova 571/20, Brno (Brno-střed-Veveří)

Ústavní soud České republiky

Ochrana práv vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky.

Joštova 625/8, Brno (Brno-Město)

Krajský soud v Brně

Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Rooseveltova 648/16, Brno (Brno-Město)

Městský soud v Brně

Spravedlnost a soudnictví.

Polní 994/39, Brno (Brno-Město)

Nejvyšší státní zastupitelství Brno

Realizace práv státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Jezuitská 585/4, Brno (Brno-Město)

Nejvyšší správní soud

Soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví.

Moravské náměstí 611/6, Brno (Brno-Město)

Krajské státní zastupitelství Brno

Realizace práv státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Mozartova 18/3, Brno (Brno-Město)

Okresní soud Brno - venkov

Občanskoprávní a trestní věci v prvním stupni.

Příkop 818/11, Brno (Brno-střed-Zábrdovice)

 
 

Vyfiltrovat z výsledků jen města:

 
 
 
 
 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?